Řím

Řím

Hlavní město Itálie Řím se rozkládá na ploše 1 500 km2 a v jeho aglomeraci žijí 4 miliony obyvatel. Město leží na sedmi pahorcích, prý sem vedou všechny cesty a bezpochyby si ho zamilujete!
Středem města prochází Via dei Fori Imperiali, jedna z hlavních dopravních tepen, která protíná střed antického Říma. Právě jednou z jeho nejznámějších památek je Koloseum, které snad musí vidět každý návštěvník tohoto města.

Tags:

Subscribe to RSS - Řím